Suurin osa säätiön omaisuudesta oli sidottu Kuusisaaren kiinteistöön. Taidemuseon rakentamista sinne harkittiin uudelleen, ja erilaisia kehitys- ja rakennusmahdollisuuksia tutkittiin. Taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ei kuitenkaan löydetty, ja vuonna 1977 Kuusisaaren kiinteistö päätettiin myydä. Saadut varat sijoitettiin vuokratuloja tuottaviin Helsingin keskustan toimistotiloihin.

Säätiö aloitti apurahojen jaon vuonna 1978 ja se on ollut varainhankinnan lisäksi säätiön pääasiallista toimintaa. Periaatteena on käyttää säätiön tuloja apurahojen ja stipendien jakamiseen siten, että säätiön vakavaraisuus säilyy.

Vuosina 1978–2006 Greta ja William Lehtisen Säätiö on jakanut apurahoja yhteensä
1 549,350 euroa. Summa on jakautunut taiteenalojen kesken seuraavasti:

Kuvataide € 491.170
Taideteollisuus–muotoilu € 337.057
Arkkitehtuuri € 336.489
Musiikki € 384.635

Vuosina 1999–2006 säätiön asiantuntijat ovat käsitelleet 4 174 hakemusta, joista 2 326 on ollut kuvataiteen, 538 taideteollisuuden ja muotoilun, 1 116 musiikin ja 194 arkkitehtuurin aloilta.

Säätiön asiantuntijoina ovat toimineet mm. Alvar Aalto, Markku Junnonaho, Reima Pietilä, Timo Penttilä, Keijo Petäjä, Juhani Pallasmaa, Kari Virta, Antti Nurmesniemi, Kirsti Ilvessalo, Ilmari Tapiovaara, Aimo Tukiainen, Antti Lampisuo, Kauko Räsänen, Lauri Ahlgrén, Jorma Hautala, Catarina Ryöppy ja Tuomas Haapanen.

© Greta ja William Lehtisen Säätiö      webdesign by xip&yam © 2007