Kuusisaaren taidemuseohankkeen kariutuminen ei muuttanut Lehtisten tavoitetta jättää suurin osa omaisuudestaan jälkipolville niin, että heidän perintöään hoitamalla ja edelleen kasvattamalla voitaisiin tukea ja edistää ”modernin kuvataiteen, arkkitehtuurin, musiikin ja taideteollisuuden luovaa kehittämistä kirjallisuuttakaan unohtamatta.”

Greta ja William Lehtisen toimeliaimmat elinvuodet ajoittuivat Suomen itsenäistymisen, sen raskaan puolustamisen ja toista maailmansotaa seuranneen jälleenrakentamisen aikaan. Kummatkin olivat patriootteja ja saaneet paljon kansainvälistä kokemusta sekä opintojen että työnsä kautta. 1960-luvulla Lehtisillä oli selkeä näkemys siitä, miten kansan oma, rikas kulttuuriperinne tulee auttamaan Suomea säilyttämään asemansa ja identiteettinsä kansojen joukossa. He halusivat mahdollisuuksiensa mukaan auttaa ja kannustaa lahjakasta kansaa omintakeisen, luovan kulttuurin kehittämisessä.

Päämääränsä toteuttamiseksi Lehtiset perustivat 22 päivänä toukokuuta 1968 oman, itsenäisen Greta ja William Lehtisen Säätiön. Sen tehtävä on kirjattu sääntöihin seuraavasti: ”tukemaan taiteita ja lujittamaan kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriyhteyksiä”. Säätiön hallitukseen kutsuttiin jäseniksi edustajat Suomen Taiteilijaseura ry:stä, Turun Yliopistosta, Suomen Arkkitehtiliitosta, Liikesivistysrahastosta ja perustajien suvusta. Säätiön toimintaa toteutettaisiin kahdella tavalla:

Jakamalla apurahoja ja stipendejä anomusten perusteella hyväksytyille hakijoille.
Perustamalla uusi taidekeskus, joka on tarkoitettu suomalaisten taiteilijoiden oleskelua varten, ja ylläpitää sen toimintaa kansallisten ja kansainvälisten kulttuuriyhteyksien ja suomalaisten taideharrastuksen edistämiseksi.

© Greta ja William Lehtisen Säätiö      webdesign by xip&yam © 2007